Kontakt
Dzieci Nauczyciele O nas

Edukacja w nowej odsłonie

Obecnie w Europie wielu obywateli znalazło się w sytuacji kryzysowej z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Tysiące ludzi ucieka ze swoich domów wraz z rodzinami, aby znaleźć schronienie w sąsiednich krajach. Powoduje to ogromną zmianę w ich życiu, do której muszą przystosować się zarówno dorośli, jak i dzieci.

Projekt Welcome! ma na celu promowanie integracji dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych w nowej szkole. Dzieci imigrantów, zmuszone do opuszczenia własnych domów, mogą czuć się zagubione, jeśli chodzi o powrót do normalnego życia w nowym kraju. Główną ideą projektu Welcome! jest zapewnienie równego dostępu do edukacji i szans na adaptację dzieciom ze środowisk migracyjnych w nowym kraju.

dolphin hedhgehog dog lion
background

Rozpoczynasz naukę w nowym kraju?

Uczmy się razem nowych języków i przygotujmy się na nową przygodę w nowej szkole!

Multimedialny przewodnik dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych klasach

Nauczmy się pracować z dziećmi migrantów we wszystkich aspektach procesu edukacyjnego!
background

Dlaczego Welcome!

– motywacja dzieci migrantów do zaangażowania się i nauki – jak sprawdzić ich wiedzę w obiektywny sposób
– jak oceniać ich postępy – jak motywować miejscowe dzieci do włączania migrantów w swoje działania
– jak zachęcić dzieci imigrantów do dzielenia się z nami swoją kulturą i językiem oraz uczenia miejscowych o ich kraju?
– jak zmotywować ich do nauki lokalnego języka i aktywności w życiu szkoły
– wskazówki, jak zadbać o swoje samopoczucie psychiczne itp.

Przewodnik dla nauczycieli

Multimedialny przewodnik dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych klasach

Warsztaty dla klasy

Warsztaty
dla klasy

Digital storytelling

Opowiadanie cyfrowych historii

Międzykulturowe gotowanie

Witam w mojej krainie marzeń!

Warsztaty plastyczne

Warsztaty sensomotoryczne

Nauka w tandemie

Partnerzy

Fundacja Reja
AED
Fundacja Zrozumienie
Web2Learn
Pelican
Lviv University

Fundacja Reja

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja od początku swojego istnienia działa na rzecz integracji dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w ramach systemu edukacji, a większość projektów poświęcona jest dzieciom i młodzieży. Krakowskie organizacje pozarządowe wraz z Radą Miasta tworzą koalicję „Koalicja Otwarty Kraków”, aby wspólnie wspierać migrantów i uchodźców przybywających do miasta. Obecnie, w czasie wojny na Ukrainie, koalicja ta działa na pełnych obrotach i codziennie angażuje około 1000 wolontariuszy. Pod przewodnictwem Fundacji Reja w pierwszym tygodniu wojny w Krakowie powstały 2 ukraińskie szkoły, uruchomiono awaryjny program integracji ukraińskich dzieci w przedszkolach i szkołach na wyjątkowych warunkach oraz wdrożono system wsparcia językowego. Zespół Fundacji wraz z innymi organizacjami pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby wesprzeć ukraińskie rodziny i pomóc dzieciom wejść do systemu edukacji i rozpocząć „normalne” życie w czasach kryzysu. Pozwala im mieć dom i szkołę daleko od domu.

Linki: 

Strona internetowa: www.fundacjareja.eu

FB: www.facebook.com/fundacjarejaeu

IG: @fundacjareja

AED

Association of European Development jest organizacją pozarządową założoną w 2013 roku w Bułgarii.  AED organizuje różnorodne inicjatywy, wydarzenia, szkolenia, seminaria, mediacje oraz przygotowuje badania i analizy. Zespół AED pracuje z wysokim profesjonalizmem, zaspokajając potrzeby różnych grup docelowych i dążąc do poprawy jakości ich życia. Pracują z ludźmi w każdym wieku nad tematami: odpowiedzialność społeczna, zaangażowanie obywatelskie i partycypacja; edukacja i szkolenia; integracja społeczna; zatrudnialność; doradztwo zawodowe; rozwój osobisty i zawodowy itp.

Działania: wspieranie walki z dyskryminacją, rozwój społeczności szkolnej, edukacja i edukacja pozaformalna, ekologia, działania społeczne i psychologia, działania młodzieżowe, zdrowie, dbanie o środowisko naturalne, zielony transport i inne. AED prowadzi konferencje, wykłady, seminaria, opracowuje projekty, programy, strategie i innowacje na rzecz rozwoju ekosystemu ekonomii społecznej, organizuje inicjatywy na rzecz integracji migrantów i uchodźców, a także innych grup marginalizowanych. Naszymi partnerami są: przedszkola, szkoły, gminy, administracje regionalne, uniwersytety i inne.

Linki: 

Strona internetowa: www.aedbg.com

FB: www.facebook.com/AsociaciaZaEvropejskoRazvitie

Fundacja Zrozumienie

Fundacja Understanding prowadzi międzynarodowe projekty, kursy i warsztaty dla nauczycieli, dorosłych i młodzieży na tematy związane z dobrostanem psychicznym, NVC, wielokulturowością i wielojęzycznością. Nasze projekty obejmują badania i tworzenie programów i materiałów edukacyjnych oraz ich wdrażanie. Organizujemy również zajęcia i wydarzenia dla szkół i rodzin promujące wielokulturowość, wielojęzyczność, tolerancję i integrację. Wierzymy w rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i tworzenie elastycznych metod i programów na rzecz odporności psychicznej, integracji międzykulturowej i edukacji.

Linki: 

Strona internetowa: www.understanding.pl

FB: www.facebook.com/FundUnderstanding

IG: www.instagram.com/fundacjaunderstanding/

Web2Learn

Web2Learn jest firmą badawczo-rozwojową (R&D) z doświadczeniem w projektowaniu, rozwoju, testowaniu i ocenie rozwiązań cyfrowych w służbie otwartego i społecznego uczenia się. Web2Learn oferuje naukę i szkolenia w zakresie otwartej edukacji, otwartej nauki, nauki obywatelskiej z naciskiem na rozwijanie umiejętności zawodowych w celu przyjęcia otwartości.  Ponadto Web2Learn kształtuje i angażuje się w projekty finansowane przez UE, które zwiększają włączenie społeczne, zaangażowanie obywatelskie i aktywność obywatelską (np. BOLD, HEIDI). Ponadto od 2022 r. Web2Learn opracowuje i uczestniczy w projektach, które dotyczą ukraińskich uchodźców i wysiedleńców w Europie (np. AGILE, Baltics4UA).

Linki: 

Strona internetowa: www.web2learn.eu

Linkedin: www.linkedin.com/company/web2learn

IG: www.instagram.com/web2learn_eu

Pelican

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o. zapewnia możliwości edukacyjne w dziedzinie edukacji szkolnej, wyższej i dla dorosłych. Głównym celem organizacji jest zaspokajanie potrzeb uczniów, nauczycieli i społeczności edukacyjnych poprzez wspieranie, współpracę i partnerstwo z lokalnymi, regionalnymi i państwowymi organizacjami non-profit oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów, programów i profesjonalnych usług. PELICAN ma duże doświadczenie w międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską, mających na celu rozwój i wdrażanie innowacyjnych zasobów i metodologii nauczania i uczenia się. PELICAN wykorzystuje swoją wiedzę do promowania innowacji w szkołach, wspierania wdrażania aktualnych metodologii do programów nauczania, wspierania nauczycieli i szkół w przyjmowaniu i stosowaniu innowacyjnych metod i narzędzi opartych na technologii. PELICAN dąży do zapewnienia wysokiej jakości edukacji w Republice Czeskiej.

Linki: 

Strona internetowa: www.skolapelican.com/en/european-educational-projects

FB: www.facebook.com/skolapelican

IG: www.instagram.com/skola_pelican

Lviv University

Lviv Polytechnic National University (LPNU), założony w 1816 roku, jest największym uniwersytetem na Ukrainie. Składa się z 18 instytutów, w tym 106 wydziałów akademickich i kształci około 34 000 studentów, w tym 600 doktorantów. Proces edukacyjny jest realizowany przez wydział składający się z prawie 2200 pracowników, z których 280 to profesorowie zwyczajni (posiadający stopień Sc.D.) i ponad 1200 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień Ph.D.). Od 1961 roku LPNU kształci studentów zagranicznych. Na początku 2022 r. uczelnia miała ponad 300 studentów zagranicznych z 20 krajów. ECTS jest szeroko stosowany w celu ułatwienia programów wymiany.

Osiągnięcia edukacyjne i naukowe uczelni w różnych dziedzinach nauki opierają się na synergii szkół inżynieryjnych, przyrodniczych, ekonomicznych i społeczno-humanitarnych. Podstawowe zasady określające ideologię współczesnej Politechniki Lwowskiej to wysoki profesjonalizm, wolność akademicka, autonomia instytucjonalna, innowacyjność w badaniach i nauczaniu, zaufanie, szacunek i sprawiedliwość. LPNU jest liderem na Ukrainie we wdrażaniu nowego paradygmatu edukacyjnego – edukacji skoncentrowanej na studencie i podejścia opartego na kompetencjach w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych.

Linki: 

Strona internetowa: www.lpnu.ua

FB: www..facebook.com/lvivpolytechnic

IG: www.instagram.com/lpnu_official