Επικοινωνία
Παιδιά Δάσκαλοι Σχετικά με το έργο

Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση

Στο παρόν ευρωπαϊκό πλαίσιο, πολλοί πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανεπανάληπτη κρίση εξαιτίας της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και έχουν βρει καταφύγιο σε γειτονικά κράτη. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει σοβαρές αλλαγές στην καθημερινότητα τόσων των ενηλίκων όσο και των παιδιών προσφύγων που πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Το έργο Welcome! στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των παιδιών και νεαρών μεταναστών και προσφύγων στο νέο σχολικό τους περιβάλλον. Έχοντας αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα παιδιά-πρόσφυγες και μετανάστες νιώθουν αδύναμα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα. Κύριος στόχος του έργου Welcome! είναι η παροχή ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση καθώς και ευκαιριών προσαρμογής σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται σε μια ξένη χώρα.

dolphin hedhgehog dog lion
background

Ξεκινάς το σχολείο σε ένα νέο κράτος;

Ας μάθουμε μαζί νέες γλώσσες και ας προετοιμαστούμε για μια νέα περιπέτεια στο νέο σχολείο!

Οδηγός πολυμέσων για εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις,

Ας μάθουμε να εργαζόμαστε με παιδιά μεταναστών σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας!
background

Γιατί Welcome

– παροχή κινήτρων στα παιδιά μεταναστών για να συμμετέχουν και να μάθουν – πώς να ελέγχετε τις γνώσεις τους με αντικειμενικό τρόπο.
πως να αξιολογήσετε την πρόοδό σας – πως να παρέχετε κίνητρα σε παιδιά των τοπικών κοινοτήτων για να συμπεριλάβουν τα παιδιά-μετανάστες στις δραστηριότητές τους.
πως να ενθαρρύνετε τα παιδια-μετανάστες να μοιραστούν τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους μαζί μας και να μιλήσουν στους ντόπιους για τη χώρα τους.
πώς να τα παρακινήσετε να μάθουν την τοπική γλώσσα και να είναι ενεργά στη σχολική ζωή.
ιδέες για το πώς να φροντίσετε τη ψυχική τους υγεία, κ.α.

Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Οδηγός για εκπαιδευτικούς - Πώς να εργαστείτε με παιδιά μεταναστών στην τάξη;

Δραστηριότητες στην τάξη

Δραστηριότητες στην τάξη

Μουσικά εργαστήρια

Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών

Διαπολιτισμική μαγειρική

Καλώς ήρθατε στη χώρα των ονείρων μου!

Εργαστήρια πλαστικών τεχνών

Αισθητικο-κινητικά εργαστήρια

Από κοινού μάθηση

Partners

Rej’s Foundation
AED
Fundacja Understanding
Web2Learn
Pelican
Lviv University

Rej’s Foundation

Το Ίδρυμα “Mikołaj Rej για τη Στήριξη της Πολωνικής Κουλτούρας και Γλώσσας”, από την ίδρυσή του, εργάζεται για την ενσωμάτωση παιδιών- μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολωνίας, με τα περισσότερα από τα έργα του να είναι αφιερωμένα σε παιδιά και νέους. Η ΜΚΟ αυτή της Κρακοβίας, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, έχουν δημιουργήσει έναν συνασπισμό υπό το όνομα «Open Krakow Coalition» για να υποστηρίξουν μαζί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φτάνουν στην πόλη. Τώρα που μαίνεται ο πόλεμος στν Ουκρανία, ο συνασπισμός εργάζεται πυρετωδώς, περιλαμβάνοντας  περίπου 1000 εθελοντές σε καθημερινή βάση. Υπό την ηγεσία του Fundacja Reja ιδρύθηκαν 2 ουκρανικά σχολεία στην Κρακοβία την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για την ένταξη Ουκρανών παιδιών σε νηπιαγωγεία και σχολεία υπό εξαιρετικές συνθήκες και τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύστημα γλωσσικής υποστήριξης. Η ομάδα του Ιδρύματος, μαζί με άλλους οργανισμούς, εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να υποστηρίξει τις οικογένειες Ουκρανών προσφύγων και να βοηθήσει τα παιδιά να εισέλθουν στο Πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα για να συνεχίσουν όσο γίνεται κανονικά τις ζωές τους σε περίοδο κρίσης. Να έχουν δηλαδή μια στέγη κι ένα σχολείο μακριά από το σπίτι τους.

Σύνδεσμοι: 

Ιστοσελίδα: http://fundacjareja.eu

IG of your organization: #fundacjareja

FB of your organization: https://www.facebook.com/fundacjarejaeu

AED

Η Οργάνωση Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (AED) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2013 στη Βουλγαρία. Η AED διοργανώνει διάφορες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες και προετοιμάζει έρευνες και αναλύσεις. Η ομάδα της AED εργάζεται με υψηλό επαγγελματισμό, καλύπτοντας τις ανάγκες διαφόρων ομάδων-στόχων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα μέλη της οργάνωσης εργάζονται με άτομα όλων των ηλικιών σε τομείς όπως: Κοινωνική ευθύνη, Συμμετοχή στα κοινά, Εκπαίδευση και κατάρτιση; Κοινωνική ένταξη; Απασχολησιμότητα; Συμβουλευτική σταδιοδρομίας; Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κ.λπ.

Δραστηριότητες: υποστήριξη του αγώνα κατά των διακρίσεων, ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας, τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση, οικολογία, κοινωνικές δραστηριότητες και ψυχολογία, δραστηριότητες νεολαίας, υγεία, περιβαλλοντική σκέψη, πράσινες μεταφορές κ.α. Η AED διεξάγει συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, αναπτύσσει έργα, προγράμματα, στρατηγικές και καινοτομίες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας. Οργανώνει επίσης πρωτοβουλίες για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων, καθώς και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι συνεργάτες μας είναι: νηπιαγωγεία, σχολεία, δήμοι, περιφερειακές διοικήσεις, πανεπιστήμια και άλλοι.

Σύνδεσμοι: 

Www of your organization: https://aedbg.com/ 

IG of your organization: 

FB of your organization: https://www.facebook.com/AsociaciaZaEvropejskoRazvitie 

Fundacja Understanding

Fundacja Understanding διοργανώνει διεθνή έργα, μαθήματα και εργαστήρια για δασκάλους, ενήλικες και νέους σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, το NVC, την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία. Τα έργα μας περιλαμβάνουν έρευνα, δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών. Διοργανώνουμε επίσης μαθήματα και εκδηλώσεις για σχολεία και οικογένειες που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα, την πολυγλωσσία, την ανεκτικότητα και την ένταξη. Πιστεύουμε στην αναγνώριση των ατομικών αναγκών και στη δημιουργία ευέλικτων μεθόδων και προγραμμάτων που ενισχύουν τη ψυχολογική ενδυνάμωση, τη διαπολιτισμική ένταξη και την εκπαίδευση.

Σύνδεσμοι: 

Ιστοσελίδα: www.understanding.pl

IG of your organization: https://www.instagram.com/fundacjaunderstanding/

FB of your organization: https://www.facebook.com/FundUnderstanding

Web2Learn

Web2Learn είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση ψηφιακών λύσεων στην υπηρεσία της ανοιχτής και κοινωνικής μάθησης. Η Web2Learn προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς της ανοικτής εκπαίδευσης, της ανοικτής επιστήμης και της επιστήμης των πολιτών με έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της ανοικτότητας. Επιπλέον, η Web2Learn διαμορφώνει και συμμετέχει σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (π.χ. BOLD, HEIDI). Επιπρόσθερα, από το 2022, η Web2Learn αναπτύσσει και συμμετέχει σε έργα που φέρνουν τις ανάγκες των Ουκρανών προσφύγων και εκτοπισμένων στην Ευρώπη στο προσκήνιο (π.χ. AGILE, Baltics4UA).

Σύνδεσμοι: 

Ιστοσελίδα: https://web2learn.eu/ 

IG of your organization: (LinkedIn) https://www.linkedin.com/company/web2learn/ 

FB of your organization: 

Pelican

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o. παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον τομέα της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών κοινοτήτων με την υποστήριξη και τη συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που παρέχουν ποιοτικά προϊόντα, προγράμματα και επαγγελματικές υπηρεσίες. Η PELICAN έχει σημαντική εμπειρία σε διεθνή έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Η PELICAN χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για την προώθηση της καινοτομίας στα σχολεία, την υποστήριξη της εφαρμογής των τρεχουσών μεθόδων στο πρόγραμμα σπουδών, την υποστήριξη δασκάλων και σχολείων για να αγκαλιάσουν και να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία που βασίζονται στην τεχνολογία. Η PELICAN εργάζεται για την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης στη Τσεχία.

Σύνδεσμοι: 

Ιστοσελίδα: https://www.skolapelican.com/en/language-school-brno/

IG of your organization: https://www.instagram.com/skola_pelican/?hl=cs

FB of your organization: https://www.facebook.com/skolapelican/?locale=cs_CZ

Lviv University

Το Εθνικό Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο του Lviv (LPNU), που ιδρύθηκε το 1816, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ουκρανία. Αποτελείται από 18 ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων 106 ακαδημαϊκών τμημάτων και περιλαμβάνει περίπου 34.000 φοιτητές και 600 διδακτορικούς φοιτητές. Η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται από μια σχολή σχεδόν 2.200 μελών προσωπικού, 280 εκ των οποίων είναι τακτικοί καθηγητές (κάτοχοι πτυχίου Sc.D.) και περισσότεροι από 1.200 αναπληρωτές καθηγητές (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος). Από το 1961 το LPNU εκπαιδεύει διεθνείς φοιτητές. Στις αρχές του 2022, το πανεπιστήμιο είχε περισσότερους από 300 διεθνείς φοιτητές από 20 χώρες. Οι μονάδες ECTS χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού.

Τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά επιτεύγματα του Πανεπιστημίου σε διάφορους τομείς της επιστήμης βασίζονται στη συνέργεια των σχολών μηχανικής, φυσικής επιστήμης, οικονομικών και κοινωνικο-ανθρωπιστικών σχολών. Οι θεμελιώδεις αρχές που ορίζουν την ιδεολογία του σύγχρονου Πολυτεχνείου είναι ο υψηλός επαγγελματισμός, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η θεσμική αυτονομία, η καινοτομία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η δικαιοσύνη. Το LPNU πρωτοστατεί στην Ουκρανία στην εφαρμογή ενός νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος  που θέτει το μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στην υλοποίηση μιας προσέγγισης βασισμένη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Σύνδεσμοι: 

Ιστοσελίδα: https://lpnu.ua/

IG of your organization: https://www.instagram.com/lpnu_official/

FB of your organization: https://www.facebook.com/lvivpolytechnic